กีฬาฮาเฮ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

Dublin Core

Title

กีฬาฮาเฮ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

บรรยากาศกิจกรรม กีฬาฮาเฮ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2557-08-21

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0297

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha