กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Dublin Core

Title

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557

Date

2557-08-12

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0296

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha