รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554 )

Dublin Core

Title

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554 )

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

บทนำ -- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2 พ.ศ.2550-2554 -- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 2

Format

Application/Pdf. (67 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/15

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Coverage

2550-2554

Rights

Mae Fah Luang University