รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

Dublin Core

Title

รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Description

สรุปผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยรวบรวมจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

Format

Application/Pdf.(70 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/6

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Coverage

2551-2553

Rights

Mae Fah Luang University