สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Dublin Core

Title

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระหว่างเดือนมีนาคม 2549 ถึงตุลาคม 2550 โดยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

รายงาน -- สรุปผล -- การดำเนินงาน

Date

2549-03-00

Type

Text

Format

Application/Pdf. (6 หน้า)

Call Number

อ มฟล.9.1/5

Location

หมวด 9
9.1 รายงาน ผลการดำเนินงาน สถิติ สรุป

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University