เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2538 (อย่างย่อ)

Dublin Core

Title

เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2538 (อย่างย่อ)

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารแนะนำจังหวัดเชียงราย เหนือสุดยอดแดนสยามประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
เอกสาร จำนวน 27 แผ่นประกอบด้วยแผนที่จังหวัดเชียงราย และข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย โดย ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ บรรณาธิการ และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงรายและสำนักงานจังหวัดเชียงราย

Date

2538

Call Number

อ ชร.1.1/3

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University