รายงานข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงราย

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

เสนอนายแพทย์กระแสร์ ชนะวงศ์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2537

Date

2537

Type

Text

Call Number

อ ชร.1.1/2

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2534 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University