กระเป๋าผ้าที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี

Dublin Core

Title

กระเป๋าผ้าที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

กระเป๋าผ้าที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี
การประชุมสัมมนา เรื่อง Human Capacity Building for the Changing World ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2551
ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมวนาสรรค์ วนาศรม

Date

2551

Type

Physical Object ขนาด 12 X 12 นิ้ว ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.003.2551

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 3

Rights

Mae Fah Luang University