เสื้อหม้อฮ่อม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี

Dublin Core

Title

เสื้อหม้อฮ่อม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้. ศูนย์หนังสือ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

เสื้อหม้อฮ่อมที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี วันที่ 25 กันยายน 2551

Date

2551

Type

Physical Object ขนาดไซด์ M ( 1 ชิ้น )

Call Number

ข มฟล.002.2551

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 4

Rights

Mae Fah Luang University