รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอโดย ผศ.ดร.สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Date

2557-08-12

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:53 นาที

Call Number

D 0248

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha