รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน แนะนำสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน แนะนำสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ตอน แนะนำสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ดร.สุเทพ นิ่มสาย ประธานโครงการหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต

Date

2556-08-12

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:44 นาที

Call Number

D 0249

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha