รายการโลกสีเขียวกับปตท. ตอน เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

Dublin Core

Title

รายการโลกสีเขียวกับปตท. ตอน เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการโลกสีเขียวกับปตท. ตอน เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน สัมภาษณ์ป้าสิน ผู้ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ ตอนที่ 2 ออกอากาศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

Date

2557-02-13

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:02 นาที

Call Number

D 0246

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha