รายการโลกสีเขียวกับปตท. ตอน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์

Dublin Core

Title

รายการโลกสีเขียวกับปตท. ตอน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชาสัมพันธ์

Description

รายการโลกสีเขียวกับปตท. ตอน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ โดย รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ หัวหน้าสถาบันการจัดการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตอนที่ 1 ออกอากาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

Date

2557-02-06

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:01:51 นาที

Call Number

D 0247

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha