พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

Description

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ อาคารพล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554-01-27

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0172

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha