พิธีทำบุญเพื่อความผาสุกและเป็นสิริมงคลของแผ่นดินไทย

Dublin Core

Title

พิธีทำบุญเพื่อความผาสุกและเป็นสิริมงคลของแผ่นดินไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

พิธีทำบุญเพื่อความผาสุกและเป็นสิริมงคลของแผ่นดินไทย วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554-04-28

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0173

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha