การลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553

Dublin Core

Title

การลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
กิจกรรมนักศึกษา

Description


การลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2553-05-22-23

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0171

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha