มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดทำร้ายประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย

Date

2552-05-04

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0170

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha