พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2554

Dublin Core

Title

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2554

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554-04-21

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0169

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha