พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

อาคารผู้ป่วยใน -- พิธีเปิด
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554

Date

2554-04-18

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0168

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha