การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิเทศ รุ่นที่ 70 จ.เชียงราย

Dublin Core

Title

การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิเทศ รุ่นที่ 70 จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมมหาวิทยาลัย

Description

การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานวิเทศ รุ่นที่ 70 จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4-8 เมษายน 2554 ณ อาคารพล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554-04-04-08

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0167

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha