ผู้บริหาร จ.เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นปี 2553 และ ปรอ. รุ่นที่ 23

Dublin Core

Title

ผู้บริหาร จ.เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นปี 2553 และ ปรอ. รุ่นที่ 23

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ผู้มาเยือน

Description

ผู้บริหาร จ.เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. รุ่นปี 2553 และ ปรอ. รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

Date

2554-02-07

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0166

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha