คู่มือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
24-27 กันยายน 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและ
นิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

ลำดับกิจกรรมและการนัดหมาย -- รายนามผู้บริหารที่อำนวยการในแต่ละสถานที่

Date

2018-09-24

Type

Text

Format

16 หน้า; ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/12

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19-20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University