พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561

Dublin Core

Title

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561
24 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย -- ประกาศเกียรติคุณพนักงานสายวิชาการ -- ประกาศเกียรติคุณ พนักงานดีเด่น สายปฎิบัติการและวิชาชีพทั่วไป -- โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

Date

2018-09-24

Type

Text

Format

16 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/12

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 19-20 พ.ศ. 2560 – 2561 กล่อง 8

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University