พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2547

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

พิธีไหว้ครู
กิจกรรมนักศึกษา

Description

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และถวายสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2547 วันที่ 17 มิถุนายน 2547 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2547-06-17

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0133

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha