การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ หัวข้อ “ความไม่หลงตนเองเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ”

Dublin Core

Title

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ หัวข้อ “ความไม่หลงตนเองเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ”

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมนักศึกษา

Description

ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ หัวข้อ “ความไม่หลงตนเองเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ” วันที่ 4 กันยายน 2547 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2547-09-04

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
จำนวน 2 แผ่น

Call Number

D 0132

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha