งานนิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง M’flex

Dublin Core

Title

งานนิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง M’flex

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมนักศึกษา

Description

งานนิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง M’flex ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2545

Date

2545-12-11-13

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0114

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha