การสัมมนา “การปฎิรูปการศึกษา”

Dublin Core

Title

การสัมมนา “การปฎิรูปการศึกษา”

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การสัมมนา

Description

การสัมมนา “การปฎิรูปการศึกษา” โดย นายจำลอง ครุฑขุนทด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2545-11-30

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
จำนวน 2 แผ่น

Call Number

D 0113

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha