การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2545 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Dublin Core

Title

การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2545 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การประชุม

Description

การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2545 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2545-11-22-23

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0112

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha