สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

ข่าวในพระราชสำนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546

Date

2546-01-27

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg
ความยาว 00:02:30 นาที

Call Number

D 0115

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha