วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 7 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Date

2548

Type

Moving Image

Format

ความยาว : 00:06:13 นาที

Call Number

D 0004

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University