งานบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

งานบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

งานบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2547 ณ อาคารกิจกรรม D1 ชั้น 2

Date

2547

Type

Text

Format

Application/pdf

Call Number

สพ มฟล.4.3/1

Location

บัตรเชิญ/การ์ด งานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2547 -2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University