แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2564-2569) และระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

แผนแม่บทการจัดการความรู้ (KM Master Plan) ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2564-2569) และระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน
การจัดการความรู้
KM

Description

ทิศทางตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ทิศทางการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2564-2569 -- แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2564 -- ภาคผนวก

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
28 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/19

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University