ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน

Description

หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- ยุทธศาสตร์ด้านรายรับและรายจ่าย -- การบริหารจัดการด้านรายรับ -- การบริหารจัดการด้านรายจ่าย -- การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
5 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/18

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University