คู่มือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายงบประมาณ

Description

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงบประมาณ -- หลักการสำคัญของการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภาคผนวก -- รายการงบกลาง และคำอธิบายประกอบการใช้จ่าย

Date

2560

Type

Text

Format

Application/pdf.
11 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/71

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University