แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Dublin Core

Title

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน
การประเมินผลการดำเนินงาน

Description

ขอบเขตการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -- กลไกในการติดตามและประเมินผล -- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -- กระบวนการติดตามและประเมินผล -- การรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Date

2559

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/67

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University