รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหารความเสี่ยง

Description

สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แนวทางการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การติดตามความเสี่ยง -- การบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปการจัดการความเสี่ยง -- ภาคผนวก

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
66 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.5/8

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.5 การบริหารความเสี่ยง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University