พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคารที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2552 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

Subject

นักศึกษา -- ผู้สำเร็จการศึกษา -- ประกาศนียบัตร

Description

สาร -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงานของอธิการบดี -- โอวาทของนายกสภามหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับประกาศนียบัตร -- คำปฎิญาณตนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรบัตร -- รายนามคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.
20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/24

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - 2554 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University