การแสดงคอนเสริ์ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "สดุดีดนตรีมหาราชา "

Dublin Core

Title

การแสดงคอนเสริ์ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "สดุดีดนตรีมหาราชา "
Musical Tribute to the King
อำนวยการแสดงโดย ฯพณฯ พลเรือตรี มล.อัศนี ปราโมช องคมนตรี วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า รอบนักเรียน นักศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ

Subject

กิจกรรมดนตรี -- ศิลปวัฒนธรรม -- การบริการวิชาการ

Description

กำหนดการ -- ประวัติบทเพลงพระราชนิพนธ์

Date

2550

Format

10 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/15

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2544 - 2550 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University