สูจิบัตร พิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน
PROGRAM HAND-OVER CEREMONY OF CENTER CHINESE LANGUAGE AND CULTURAL STUDIES
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 20 สิงหาคม 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- พิธีสำคัญ -- ผู้บริหาร

Description

กำหนดการ -- ความนำ -- จุดเริ่มต้น -- วัตถุประสงค์ -- การดำเนินการ -- อาคารสถานที่ -- ผลแห่งความสำเร็จ -- พิธีส่งมอบ -- คำอธิบายศิลปะปั้นหน้าต่าง -- การก่อสร้าง

Date

2545

Type

Text

Format

27 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/2

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

chi;tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University