แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Dublin Core

Title

แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหาร -- แผนงาน -- ทรัพยากรบุคคล

Description

ข้อมูลทั่วไป -- นโยบายการพัฒนาบุคลากร -- แผนพัฒนาบุคลากร -- ภาคผนวก

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
37 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/14

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University