แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 - 2569

Dublin Core

Title

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 - 2569

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหาร -- แผนงาน -- ทรัพยากรบุคคล

Description

ทิศทางตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ -- ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
38 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/15

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University