แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Dublin Core

Title

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน -- งบประมาณ

Description

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
86 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/12

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University