คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนการเจ้าหน้าที่

Dublin Core

Title

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนการเจ้าหน้าที่

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน

Description

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน -- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -- ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบ และจัดการทั่วไป -- ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน -- ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
69 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/64

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University