คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน

Description

ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน-- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -- ฝ่ายจัดการทั่วไป -- ฝ่ายจัดซื้อ -- ฝ่ายตรวจรับ -- ฝ่ายคลังพัสดุ

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
53 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/14

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University