คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Dublin Core

Title

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน

Description

ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน-- วิสัยทัศน์ --พันธกิจของหน่วยงาน --โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง -- การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน-- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -- ฝ่ายการแพทย์ -- ฝ่ายบริหารแบะสนับสนุนบริการทางการแพทย์

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
93 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/13

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University