รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

บทนำ -- การบริหารและทรัพยากรการดำเนินงาน -- การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2551 -- ทำเนียบผู้บริหาร -- กิจกรรมภายในของมหาวิทยาลัย -- รายนามผู้ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ -- รายนามผู้บริจาค -- คณะผู้จัดทำ

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2551

Format

142 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN:978-974-9766-34-7

Call Number

สพ มฟล.1.1/13

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University