แบบฟอร์ม (ร่าง) ข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยล้านนา เชียงราย

Dublin Core

Title

แบบฟอร์ม (ร่าง) ข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยล้านนา เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารแบ่งเป็น 12 หมวด อาทิ ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง, วัตถุประสงค์, ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน, คุณสมบัติและการพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการ เอกสารสำเนา จำนวน 8 แผ่น

Date

ม.ป.ป.

Type

Text

Call Number

อ บ.1/20

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรมกรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University