บันทึกข้อความ เรื่องการจัดนิทรรศการและการสัมมนาของทบวงมหาวิทยาลัย

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ เรื่องการจัดนิทรรศการและการสัมมนาของทบวงมหาวิทยาลัย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- การสัมมนา

Description

บันทึกข้อความถึงนางครองเรือน กินาวงศ์ , กำหนดการจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนา , แบบตอบรับ เอกสารสำเนา จำนวน 11 แผ่น

Date

2541

Call Number

อ บ.1/19

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรม กรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Rights

Mae Fah Luang University