ข่าวทำเนียบรัฐบาล เรื่องร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.......

Dublin Core

Title

ข่าวทำเนียบรัฐบาล เรื่องร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.......

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการจัดตั้ง

Description

ข่าวที่ 02/05 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 เอกสารสำเนา จำนวน 2 แผ่น

Date

2540-02-03

Call Number

อ บ.1/18

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรม กรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Rights

Mae Fah Luang University