บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญร่วมรณรงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญร่วมรณรงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา -- โครงการจัดตั้ง

Description

โดยชมรมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย เอกสารสำเนา จำนวน 1 แผ่น

Date

2539

Call Number

อ บ.1/21

Location

เอกสารของด.ต.สืบ คำแก้ว พ.ศ. 2537 - 2541 กล่อง 1
นายดาบตำรวจเย็น สืบคำแก้ว ประธานกรรมการบริหารองค์การส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม, ประธานชมรม กรรมการบริหารอบต.จังหวัดเชียงราย

Rights

Mae Fah Luang University